ลอยกระทง 2561 คือขอขมาพระแม่คงคาจริงหรือ?

Last updated: 2018-11-24  |  715 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลอยกระทง 2561 คือขอขมาพระแม่คงคาจริงหรือ?


แม้เทศกาลลอยกระทงจะเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบสานมาเป็นเวลานาน
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การขอขมาต่อพระแม่คงคากลายเป็นปัญหาขยะที่ต้องรีบเก็บในเวลาข้ามคืน
แล้วกระทงที่สวยงามคืนวันนั้นไปไหนต่อ
มาชูจะเล่าให้ฟัง

แน่นอนว่า กระทงไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ต่างก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำได้เช่นกัน ต่างออกไปตามแต่ละชนิด สถานที่
เช่นกรณีที่ลอยกระทงในบ่อน้ำแบบปิด หรือสระปิด อาจสะดวกต่อการจัดเก็บ นำไปฝังที่หนึ่งที่ใด แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงส่งผลกระทบเป็นขยะเช่นเดิม

ไม่ว่าวัสดุทำกระทงนั้นจะทำด้วยวัสดุใดก็ตาม เนื่องมาจากระยะเวลาย่อยสลายของกระทงแต่ละชนิด ไม่เหมือนกันทั้งหมดรวมกันเป็น “ขยะมูลฝอย”

และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย มี 5 วิธีสำคัญดังนี้ 

1. การถม (Dumping)

     หมายถึงการที่เรานำขยะมูลฝอยไปถมหรือทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยปล่อยให้เน่าเปื่อยไปตมธรรมชาติวิธีนี้อาจแบ่งได้ 2 วิธี คือถมบนพื้นดิน
คือการถมมูลฝอยไว้บนพื้นดินโดยถมในพื้นที่ที่ต่ำหรือที่ลุ่มเพื่อต้องการให้ที่นั้นสูงขึ้น เหมาะกับมูลฝอยประเภท เกษตรกรรม อิฐหัก พวกใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น
ข้อดี ของการถมบนพื้นดิน คือ เหมาะกับการกำจัดมูลฝอยในชนบท ไม่ทำลายทรัพยากร ไม่ต้องใช้ความรู้มากในการกำจัด เป็นต้น
ข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำจัดมูลฝอยได้ทุกประเภท อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้ เป็นต้น

ทิ้งทะเล
คือการนำเอาขยะไปทิ้งทะเล
ข้อดี คือไม่ต้องเสียงบประมาณในการใช้ที่ดิน ไม่ต้องแยกประเภทของขยะมูลฝอย
ข้อเสียคือ มูลฝอยที่ลอยน้ำได้อาจพัดเข้าหาฝั่งได้ ขยะมูลฝอยเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำ เป็นต้น

2. การฝัง (Burial)การฝังโดยทั่วไป
หมายถึงการนำเอาขยะมูลฝอยไปฝังในดิน      
วิธีนี้เหมาะที่จะใช้ในชนบทเพราะมีพื้นที่มากและอาจนำเอามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำปุ๋ย เป็นต้น

     ข้อดี ของการฝังคือ สามารถฝังขยะได้ทุกประเภท ถ้ากำจัดดี ๆ จะไม่มีกลิ่นรบกวน

     ข้อเสีย คือต้องมีพื้นที่พอสมควรในการฝัง มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำท่วม เป็นต้น

การฝังอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
การฝังแบบนี้คล้ายกับการฝังแบบธรรมดา
แต่ต่างกันตรงที่ต้องมีการบดอัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ยุบตัวแน่นและมีการเอาดินกลบชั้นบน ซึ่งมีการบดอัดอีกครั้งหนึ่ง เหมาะกับชุมชนเมืองเพราะใช้กับพื้นที่ที่ต้องมีปริมาณขยะมาก ๆ

    ข้อดี คือ เหมาะที่จะใช้กับชุมชนที่ไม่แออัด สามารถกำจัดมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้น ยางรถยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอย

     ข้อเสีย คือ เป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์ราคาแพง ไม่สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ ได้

3. การเผา (Burning)การเผากลางแจ้ง
หมายถึงการนำเอาขยะมาเผาในที่กลางแจ้งบนพื้นดิน โดยไม่ต้องมีเตาเผา

     ข้อดี คือ ใช้ได้ดีกับหมู่บ้านในชนบท ควันไฟใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไล่แมลง นอกจากนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก เป็นต้น

     ข้อเสีย คือ อาจเกิดไฟไหม้ได้ ขยะเมื่อเผาอาจส่งกลิ่นเหม็นได้ และถ้าไม่มีการนำผงเถ้าเมื่อเผาไหม้เสร็จแล้วไปทิ้ง ก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายได้

 การเผาด้วยเตาเผาขยะมูลฝอย
ในการเผาในเตาเผาจำเป็นที่จะต้องมีการแยกประเภทของขยะที่ไม่ไหม้ออกก่อน เพราะถ้ามีมูลฝอยที่ไม่ไหม้ไฟอยู่ในเตาเผาก็อาจจะเกิดการอุดตันได้

     ข้อดี คือ ใช้เนื้อที่ในการกำจัดน้อย อาจนำความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นวิธีที่เหมาะกับชุมชนเมือง เพราะเป็นวิธีกำจัดที่มิดชิดไม่ฟุ้งกระจาย เป็นต้น

     ข้อเสีย คือ ค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง เปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกประเภทขยะมูลฝอย และไม่เหมาะในการเผาตอนฝนตก เป็นต้น

4. การหมักขยะมูลฝอยทำปุ๋ย (Composting)

     หมายถึง การนำเอาขยะมูลฝอยพวกที่ย่อยสลายได้มาหมักทำปุ๋ยในสภาวะที่มีออกซิเจน

     ข้อดี คือ สามารถลดปริมาณขยะลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากมูลฝอยได้อีกด้วยกระบวนการหมักไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

     ข้อเสีย คือ ปุ๋ยที่ได้อาจมีคุณภาพต่ำกว่าปุ๋ยเคมี5. การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycling)

     หมายถึง การนำเอาขยะมูลฝอยที่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งมูลฝอยที่นำมา Recycle ได้แก่

• กระดาษ เช่น การนำกระดาษเก่ากลับมาใช้ การทำกระดาษสา เป็นต้น

• พลาสติก ได้แก่ การนำมาขึ้นรูปใหม่ เช่น ขึ้นรูปใหม่เป็นแจกัน ถังขยะ เป็นต้น

• อลูมิเนียม เช่น กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วสามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

• แก้ว แก้วก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถหลอมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

     ข้อดี คือ สามารถลดขยะในสิ่งแวดล้อมได้ ลดต้นทุนในการผลิตได้ เป็นต้น

     ข้อเสีย คือ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่บางชนิด อาจมีการปนเปื้อนของสารพิษอยู่ ถ้าไม่มีการฆ่าเชื้อให้ดี เช่น พลาสติก

content by pdn

/////

ร้านมาชู
สุขสวัสดิ์ / จอมทอง / ดาวคะนอง / พระรามสอง
สามารถจอดรถหลังร้านได้ เข้าซอยสุขสวัสดิ์ 2/1
สามารถค้นหาได้ใน google map "มาชู"
/////
จำหน่าย ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม สั่งตัดตามขนาด ปลีกและส่ง
สามารถติดต่อสอบถามราคาสินค้าหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่
082 4644421
machusteel@gmail.com
ยินดีให้บริการครับ

Powered by MakeWebEasy.com