5 นวัตกรรมจากพระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Last updated: 2018-10-11  |  1520 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 นวัตกรรมจากพระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9


NOTE:

– จากการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เมื่อปี 2536 นั้น ส่งผลให้ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่มีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
– ด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ส่งผลให้องค์กรระหว่างประเทศต่างๆได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเกียรติยศมากถึง 32 รางวัล และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกยังทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมกว่า 21 ปริญญาบัตร
– ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กว่า 4,350 โครงการทั่วประเทศไทย
– ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์จึงทำให้ “องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “WIPO Global Leaders Award” หรือ “รางวัลผู้นำทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ให้แด่พระองค์

อย่างที่ทราบกันดีว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ของปวงชนชาวไทยนั้น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆหลายพันโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร จนทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกต่างยกย่องพระองค์ให้เป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ยากจะมีผู้ใดเสมอเหมือน


1. โครงการแกล้งดิน

“โครงการแกล้งดิน” หรือ “โครงการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้กลับมามีสภาพเหมาะสมสำหรับเพาะปลูก”
เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2524
ก่อนที่จะทรงพบปัญหาว่าดินในพื้นที่พรุที่มีการชักน้ำออกเพื่อเตรียมพร้อมในการเกษตรนั้น แปรสภาพกลายเป็นดินเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถเพาะปลูกได้
พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการเร่งหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พรุที่มีน้ำแช่ขังตลอดทั้งปีให้สามารถเพาะปลูกได้ ด้วยการใช้ทฤษฎี “แกล้งดิน”
คือการแกล้งดินให้เปรี้ยวถึงขีดสุดด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติที่ทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน จากนั้นจึงชำระล้างบริเวณที่เปรี้ยวออกเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืชต่อไป
โดยโครงการนี้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธยเลขที่ 22637

2. กังหันน้ำชัยพัฒนา

“กังหันน้ำชัยพัฒนา” หรือ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”
นั้นเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเติมอากาศลงในระดับผิวน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี
มีหลักการทำงานด้วยการวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายในอากาศเพื่อให้ออกซิเจนสามารถเข้าไปผสมกับน้ำได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้หากน้ำมีปริมาณออกซิเจนที่มากจะเป็นการช่วยทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการบำบัดน้ำเสียที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ

โดย “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2536 ส่งผลให้ในหลวง รัชกาลที่ 9 กลายเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

3. น้ำมันปาล์มดีเซล

“น้ำมันปาล์มดีเซล” หรือ “การใช้น้ำมันกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล”
เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่ริเริ่มจากการที่พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาการผลิตปาล์มล้นตลาดของเกษตรกร
อีกทั้งขณะนั้นราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส
รวมไปถึงมีการวิจัยและพัฒนาการทดลองนำน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่กองงานส่วนพระองค์ จนกำเนิดเป็น “ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม” หรือ “น้ำมันปาล์มดีเซล” ที่เป็นการผสมน้ำมันดีเซลและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปริมาตร ซึ่งยังคงไว้ถึงคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ

ทั้งนี้เมื่อปี 2546 พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลในงาน “บรัสเซลส์ ยูเรกา” ที่เป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมอีกด้วย

4. ฝนหลวง

“ฝนหลวง” หรือ “การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน”
มีจุดริเริ่มมาจากปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยลักษณะของภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ทำให้ฝนไม่ตกแม้จะมีเมฆมากและเป็นฤดูฝน พระองค์จึงทรงคิดค้นการทำ “ฝนเทียม” ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เข้ากับทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยการใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปก่อกวนเมฆให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีความหนาแน่นสูงจนตกลงมาเป็นฝนยังเขตพื้นที่ที่ต้องการ

ทั้งนี้ทางการได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่ทรงคิดค้นฝนหลวงเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

5. วุ้นชุ่มปาก

“วุ้นชุ่มปาก” หรือ “น้ำลายเทียมชนิดเจลสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย”
เป็นโครงการของ “มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล (Oral Moisturizing Jelly) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำลายตามธรรมชาติและปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อมในช่องปากโดยไม่ทำลายผิวฟัน

เนื้อหาจาก www.mcfiva.com

รูปภาพจาก www.kehakaset.com
+++++
ร้านมาชู
สุขสวัสดิ์ / จอมทอง / ดาวคะนอง / พระราม2
สามารถจอดรถหลังร้านได้ เข้าซอยสุขสวัสดิ์2/1
ค้นหาแผนที่ร้านได้จาก google map “มาชู”
+++++
จำหน่าย ทองแดง ทองเหลือง ทองเหลืองลายเสือ สเตนเลส สเตนเลสเกรดพิเศษ เหล็ก เหล็กก่อสร้าง อลูมิเนียม อลูมิเนียมทุกเกรด ปลีกและส่ง
รับตัดตามขนาด
ติดต่อสอบถามราคา หรือ ข้อมูลสินค้าได้ที่ 
082 4644421
machusteel@gmail.com
ยินดีให้บริการครับ

Powered by MakeWebEasy.com