นายจ้างที่ดี จะไม่ปล่อยให้ลูกจ้างทำแบบนี้

Last updated: 2018-10-09  |  1219 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายจ้างที่ดี จะไม่ปล่อยให้ลูกจ้างทำแบบนี้

 
 
 
ลูกจ้างคือแรงงานคน
 
แต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย
 
ประสบการณ์ ทักษะ หรือแม้กระทั่งไหวพริบ
 
ดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่าง นายจ้าง กับ ลูกจ้าง
 
ก็คือ การพบกันของ
 
ผู้ที่มีประสบการณ์ ทักษะ ไหวพริบ ที่แตกต่างกัน
 
ดังนั้นเราจะคิดเองไม่ได้ว่า
 
ทุกคนรู้ในสิ่งที่เรารู้

ทุกคนทำเป็นในสิ่งที่ควรจะทำเป็น
 
#มโน
หน้าที่ที่ลูกจ้างหรือลูกน้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการยกของ

การยกของ แลดูเป็นเรื่องสามัญ ทำกันทุกวัน เป็นกันทุกคน

แต่เคยไหม ยกของผิดท่า แล้วปวดหลัง ปวดเอว

 


การยกที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ระยะสั้นแค่รอกล้ามเนื้อฟื้นตัวก็หาย

ระยะยาวแค่หาหมอตลอดชีวิต

ดังนั้น การยกของไม่ใช่เรื่องหมูๆ
แต่ละคนมีทักษะไม่เหมือนกัน
 
นายจ้างหรือหัวหน้างาน(ที่ดี)
 
ควรใส่ใจสำรวจตรวจตราการทำงานของลูกจ้างหรือลูกน้อง
 
ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อตัวเขาเอง
 
 
 
 
● ยืนชิดวัตถุ วางเท้าให้ถูกต้อง
 
โดยวางเท้าข้างหนึ่งอยู่ด้านข้าง
 
อีกข้างอยู่ด้านหลังของวัตถุ
 
เพื่อให้เท้ามั่นคงและเพื่อป้องกันการเสียสมดุลของร่างกาย
● ย่อเข่าให้หลังเป็นแนวเส้นตรง
 
เพื่อรักษาสภาพความโค้งของกระดูกสันหลัง
 
ให้เป็นแนวตรงหรือเป็นไปตามธรรมชาติ
● จับวัตถุให้มั่นคงโดยใช้ฝ่ามือจับ
 
เพื่อป้องกันการลื่นหลุดมือหรือจับบริเวณหู
 
เพื่อทำให้จับถนัดขึ้น
● ควรให้แขนชิดลำตัว
 
ไม่ควรกางแขนออก
 
และใช้วัตถุสิ่งของที่จะยกอยู่ชิดกับลำตัวให้มากที่สุด
 
เพื่อให้น้ำหนักของสิ่งของผ่านลงที่ต้นขาทั้งสองข้าง
● ตำแหน่งของศีรษะนั้นจะต้องสัมพันธ์กับร่างกาย
 
โดยให้ศีรษะและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกัน
 
ซึ่งจะทำให้มองเห็นทางเดินได้ชัดเจนในขณะที่ยกขึ้นและเดิน
● ค่อยๆ ยืดเข่า เพื่อยืนขึ้น
 
โดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขา สะโพก ไหล่ และต้นแขน
 
ในขณะที่ยืนขึ้น หลังจะอยู่ในแนวตรงหรือเป็นไปตามธรรมชาติอย่าปล่อยให้เกิดอันตรายขึ้นกับใครแล้วค่อยหามาตรการมาป้องกัน
 
เพราะนั่นเป็นเพียงวัวหายล้อม
คอก
เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ด้วยความปราถนาดีจาก ร้านมาชู
 
#ขายเหล็ก #ขายโลหะรูปพรรณ #สุขสวัสดิ์ #ดาวคะนอง #จอดรถหลังร้าน
 
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 37
ได้วางหลักกฎหมายเอาไว้ว่า
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก
เกินอัตราน้ำหนักตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
โดยกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ได้กำหนดให้นายจ้างใช้ลูกจ้างทำงานเหล่านี้ได้
ไม่เกินอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยดังนี้

ลูกจ้างเด็กหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี ยกของหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

ลูกจ้างเด็กชาย ยกของหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

ลูกจ้างเพศหญิง ที่อายุเกิน 18 ปี ยกของหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัมเช่นกัน
 
แต่หากเป็น

ลูกจ้างชาย อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป สามารถยกของหนักได้ไม่เกิน 55 กิโลกรัม

ในกรณีของหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง
เนื้อหาจาก www.phyathai.com www.mostori.com
content by PDN

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com